مدیریت دریاچه داده با Apache HBase

امروزه حجم عظیمی از داده‌های موجود را فعالیت‌ها و اطلاعاتی که کابران در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند، تشکیل می‌دهد. این داده‌ها می‌توانند از منابع متنوعی همچون شبکه‌های اجتماعی، داده‌های ابری، اینترنت اشیا و هر منبع اشتراکِ داده بر روی فضای مجازی باشد. این داده‌ها مبنای بسیاری از آنالیز‌ها و تحلیل‌های انجام شده در هر …

بیشتر بخوانید